Schoolkinderen ‘verdienen’ 600 euro voor herstel Windhoosmonument

TRICHT – Op de laatste schooldag voor de zomervakantie overhandigden drie kinderen namens alle leerlingen van basisschool Op ’t Hof een symbolische cheque van 600 euro aan het bestuur van het Historisch Genootschap Tricht.

IMG_2642

Het geld werd door de kinderen bij elkaar gerend tijdens de jaarlijkse sponsorloop van de school en is bestemd voor de actie tot herstel van het Windhoosmonument Tricht. Het bestuur van het Genootschap probeert samen met verenigingen, organisaties en inwoners van Tricht door allerlei acties fondsen te werven voor herstel van het door koperdieven beschadigde en voor het dorp Tricht zo belangrijke monument. Hiervoor is circa 20.000 euro benodigd. Inmiddels is ruim 3000 euro binnen. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL04 RABO 0172 9644 66 t.n.v. Stichting Historisch Genootschap Tricht te Tricht onder vermelding van ‘Windhoosmonument’. Het Genootschap is een ANBI erkende instelling.

You may also like...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.